Om Oss

Eco Production

Eco Production är i grunden ett engelsk bolag med säte i Sverige sedan 2013.

Eco Production har utvecklat olika metoder inom förnybar energi, såsom vindkraft och solceller, sedan starten 1999. Vi satsar alltid på nya trender i vår utveckling och strävar alltid efter mer effektiva lösningar för att utnyttja energin på. Vår natur är bland det finaste vi har och förmågan att skapa förnybar energi visar omtanke för naturen. Detta har vi insett och därmed kan vi erbjuda moderna ekonomiska lösningar som är anpassade för dagens värld.

Vi deltar aktivt i uppbyggnad av normer till olika tekniska utredningar och vi bedriver även vår egen utveckling. Detta har gjort oss till en av ledarna på den internationella marknaden för vindkraft och solceller och vårt mål är att ständigt förbättra oss. Alla produkter som vi utvecklat är ett resultat av djupgående kunskap, hårt arbete och strävan efter att hitta praktiska tillämpningar.

Du som kund är viktigast

Vi bryr oss alltid om våra kunder, oavsett ifall du är en privat aktör eller en myndighet. Vi är med dig från idé och samråd  fram till slutprodukten.

När du köper en produkt från Eco Production kan du allt känna dig trygg att produkten har blivit testat och gått igenom en rad olika säkerhetstester. Vi vet att våra produkter håller väldigt hög kvalité, därför kan vi lämna omfattande garantier på alla våra produkter.

 

Vårt miljöarbete

Vi gör inte så mycket väsen av vårt Miljöarbete. Det är en naturlig del av Eco Productions kvalitetstänkande. En effektiv och modern produktion är bra för miljön, en genomtänkt logistik och distribution sparar resurser.

På Eco Production bedriver vi en kontinuerlig utveckling av verksamheten för att minska vår miljöbelastning. Vi har miljöutbildad personal och miljöansvariga inom respektive produktionsavsnitt. De senaste åren har vi med framgång genomfört ett antal projekt för att minska vår miljöbelastning.

Genom att minska CO2-utsläppen ligger vi steget för gällande normer. Som ett resultat av detta kan vi redan minska kostnaderna för energiinköpen, vilket ökar varje år.

Vår ambition

Eco Productions ambition är att ständigt vara perfekt. Vi använder de bästa materialen och strävar alltid efter noggrannhet och styrka i våra produkter. Vi beaktar särskilt de etiska formerna i våra produkter. Eco Productions produkter sänds till våra kunder efter noggranna tekniska tester.