Vinden är en fantastisk energikälla!

Ett av de största problemen i världen idag är energitillförseln. Energiomvandlingarna med hjälp av olja och kol påverkar koldioxidutsläppen som bidrar till växthuseffekten. Kärnkraftens vara eller icke vara är alltid uppe till diskussion och flera länder arbetar på en avvecklingsplan. Därför är det ett säkert alternativ att välja vindkraftverk som energikälla. Genom vertikala vindkraftverk omvandlas energin i vinden till ekologisk el. Det finns olika typer av vindkraftverk, bl.a. vertikala och horisontella vindkraftverk. Vårt vardagliga liv, vår omgivning och vår ekonomi påverkas av vårt energibehov. Detta har lett till att allt fler efterfrågar en energikälla som är stabil, kostnadseffektiv och som inte påverkar vår miljö. Våra horisontella vindkraftverk motsvarar dessa förväntningar, vare sig det gäller privata hushåll eller till industrin.

Fördelar med vindkraftverk

  • Låg servicekostnad
  • Producerar mer energi
  • Producerar energin snabbare
  • Behöver inte ”söka upp” vinden. Vertikala vindkraftverk snurrar i alla vindriktningar
  • Mindre känsliga för turbulent vind
  • Lågt varvtal med ett högt vridmoment
  • Låga decimaltal

Eco Production är ledande inom branschen och strävar alltid efter att främja tekniken kombinerat med att driva en kostnadseffektiv utveckling. Vårt hårda arbete gör er verksamhet ännu mer framgångsrik. För att undvika oplanerade driftstopp eller liknande komplikationer kvalitetstestar vi alla våra vindkraftverk innan de sätts i bruk. Kvalitén på våra vindkraftverk är mycket viktig för oss.