Solfångare

Utnyttja solens värme!

Solfångare tar tillvara på den värme som kommer från solen. Solfångare kan t.ex. användas för att värma upp en vattnet i en bostad eller att värma upp vattnet i en pool. Solfångare producerar ingen elektricitet som solpaneler gör.

I solfångaren överförs värmen från tunna rörledingar till vattnet. Överföringen sker antingen direkt eller via en värmeväxlare.

Eco Production erbjuder två olika typer av solfångare, platta solfångare och solfångare med vakuumrör. Båda alternativen har sina fördelar.

 

Solfångarpaket

Följande ingår bl.a. i våra solfångarpaket.

 • Solfångare
 • Vattenvärmare
 • Takfäste
 • Vätska till solfångarna
 • Varmvattenberedare
 • Monitor

Platta solfångare

Vakuumsolfångare

Platta solfångare består av en hel absorbatorplåt  som på baksidan är försedd med en rörslinga. På framsidan av solfångaren sitter där en glasskiva. Tack vare denna konstruktion som utnyttjas all solenergi som träffar panelen till värme.  

Solpanelens uppbyggnad från ovansidan är av specialglas, som består av flera små “toppar” för att solen skall reflektera maximalt på slingorna av koppar, under dessa finns absorberande yta och därunder ligger isoleringsmaterial.

En vakuumsolfångare består av ett antal vakuumrör. Varje vakuumrör är konstruerad som en termosflaska, dvs det är två rör med ett vakuum mellan. Det yttersta röret är transparent och det inre röret är absorbatorn. Det är i det inre röret som värmen uppstår.

Fördelar med platta solfångare

 • Aluminiumramen är tillverkad i ett stycke

 • Glaset på framsidan har en mycket höggenomsläppsförmåga av solljus

 • Behandlad för att ge högsta tänkbara verkningsgrad

 • Kan monteras på sluttande eller platta tak

 • Tjock isolering minska energiförlusterna

Fördelar med vakuumsolfångare

 • Kopparrör effektiverar uppvärmningen av vattnet

 • Mycket bra isolering med dubbla glasrör

 • Hög effekt under höst och vinter

 • En CPC spegel är monterad på baksidan för att reflektera de solstrålar som ”missar” glasröret

Systemritning

Till höger visas ett förslag hur solfångare kan kopplas i ditt hem.

1. Platta solfångare
2. Monitor
3. Cirkulationspump
4. Expansionskärl
5. Ackumulatortank
Z. Kallvatten
C. Varmvatten
RC. Återcirkulering

Monteringsalternativ

Effektkurva