Vertikala vindkraftverk

Vinden är en fantastisk energikälla!

Ett av de största problemen i världen idag är energitillförseln. Energiomvandlingarna med hjälp av olja och kol påverkar koldioxidutsläppen som bidrar till växthuseffekten. Kärnkraftens vara eller icke vara är alltid uppe till diskussion och flera länder arbetar på en avvecklingsplan. Därför är det ett säkert alternativ att välja vindkraftverk som energikälla. Genom vertikala vindkraftverk omvandlas energin i vinden till ekologisk el. Det finns olika typer av vindkraftverk, bl.a. vertikala och horisontella vindkraftverk.

Fördelar med vertikala vindkraftverk

  • Låg servicekostnad

  • Producerar energin snabbare

  • Behöver inte ”söka upp” vinden. Vertikala vindkraftverk snurrar i alla vindriktningar

  • Mindre känsliga för turbulent vind

  • Lågt varvtal med ett högt vridmoment

  • Låga decimaltal

Placera ditt vindkraftverk rätt

Här nedan listar vi några generella tips för val av plats för ditt vindkraftverk. Naturligtvis måste alla placeringar bestämmas efter individuell bedömning på plats. Har ni några frågor angående placering så kan ni kontakta oss på sales@ecoproduction.se.

  • Se alltid till att ha klart med bygglov (ifall ett sådant krävs) innan du börjar med installationen.
  • Se till att ditt vindkraftverk står rätt placerat. Där finns en del lagar om avstånd till närliggande föremål.
  • Bra vindförhållande kan tyckas vara en självklarhet. Tänk på att hela svepytan ska vara ”tillgänglig” för vinden.
  • Se till att inkopplingsskåpet är placerat på ett bra avstånd till vindkraftverket.

Våra modeller

Effekt (kW) 3 5 10 20 30 50
Volt (V) 400 400 400 400 400 400
Vingdiameter (m) 3 4 5 9 15 20
Bladhöjd (m) 3 m 4 m 9 m 18 m 18 m 22 m
Svepyta (m2) 2,5 3 3 9 15 20
Antal blad 3 3 3 3 3 3
Generatortyp PM/asynkron PM/asynkron PM/asynkron PM/asynkron PM/asynkron PM/asynkron