Vindkraftverk 20 kW – 50 kW

Utnyttja vindens energi!

Vindkraftverk

Ett vindkraftverk i storleken 20 kW – 50 kW har många olika tänkbara slutanvändare. Dessa vindkraftverk genererar mellan 14 000 kW – 85 000 kW per år.

Generator

Alla våra vindkraftverk i storleken 20kW – 50 kW har en direktverkande PM generator. Några av fördelarna med en direktverkande PM generator är:

 • Behöver ingen växellåda

 • Färre lösa delar

 • Mindre underhåll

 • Längre livslängd

 • Lägre vikt

Garanti

Vi  erbjuder följande garantier på våra vindkraftverk

 • Generator: 2 år

 • Torn: 5 år

 • Inverter: 2 år

Vingar

Alla våra vindkraftverk har tre vingar som är tillverkade i ett glasfibermaterial med hög hållfasthet. Vingarna är utformande för att sänka bullernivån när det blåser kraftigt.

Placera ditt vindkraftverk rätt

Här nedan listar vi några generella tips för val av plats för ditt vindkraftverk. Naturligtvis måste alla placeringar bestämmas efter individuell bedömning på plats. Har ni några frågor angående placering så kan ni kontakta oss på sales@ecoproduction.se.

 • Se alltid till att ha klart med bygglov (ifall ett sådant krävs) innan du börjar med installationen.
 • Se till att ditt vindkraftverk står rätt placerat. Där finns en del lagar om avstånd till närliggande föremål.
 • Bra vindförhållande kan tyckas vara en självklarhet. Tänk på att hela svepytan ska vara ”tillgänglig” för vinden.
 • Se till att inkopplingsskåpet är placerat på ett bra avstånd till vindkraftverket.

Söker upp vinden

Vindkraftverket har två olika mätsystem för att avgöra aktuellt vindförhållandet.

Mätsystem nr ett är en sk. dogvane som känner av vindriktningen. Var 30 sekund görs en beräkning av vindriktningen och ifall differensen mellan vindkraftverkets position och aktuell vindriktning är större en 15 grader roterar automatiskt vindkraftverket mot vinden. Rotationen sker uppe i vindkraftverket så tornet har alltid samma position.

Pitchingsystem

Pitchingsystemet har tre olika steg.

Steg 1
När vindhastigheten är mellan 3 m/s – 10 m/s (cut-in vind och rekommenderad vind) kommer systemet att vinkla vingarna så att maximal vingyta ”möter” vinden.

Steg 2
När vindhastigheten är 10 m/s – 25 m/s vinklas vingarna så att mindre vingyta ”möter” vinden. Anledningarna till denna process är främst två stycken. Ett, genom att vinkla vingarna så skyddas vindkraftverket mot för stora krafter, systemet minskar helt enkelt på trycket. Två, generatorn kan producerar på maxeffekt vid högre vindstyrkor än vad som hade varit mögligt utan vinklade vingar.

Steg 3
När vindhastigheten är 25+ m/s vinklas bladen till 90 grader för att släppa igenom den mesta av vinden och underlätta för bromssystemet av axeln. Vindkraftverket är även utrustad med en anemometer som mäter vindstyrkan (m/s).

Illustrationerna visar ett vindkraftverk från sidan. Framsidan på vindkraftverket är till vänster på illustrationen.

Svag vind från vänster, 0° vridning

medelstark vind från vänster, 45° vridning

Stark vind från vänster, 90° vridning

Modellöversikt 20 kW – 50 kW

vh. = vindhastighet

Effekt (kW) 20 30 50
Vingdiameter (m) 11 12,5 18
Vingyta (m²) 95 122,7 254,5
Maxrotation (v/m) 120 100 60
Vh. för max effekt (m/s) 10 10 10
Spänning (V) 380 380 380
Ampere (A) 120 120 120
Min. vh. (m/s) 3 3 3
Max. vh. (m/s) 40 40 40
Tornhöjd (m) 15 18 18